Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw, certyfikatów oraz dyplomów po sesji styczeń-luty 2022.

Wyniki egzaminu będą dostępne 31 marca 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ (https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl)
Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę nie wcześniej niż od 7 kwietnia br. Szczegółowy termin przekazania tych dokumentów ustali dyrektor szkoły.