Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw po sesji styczeń-luty 2021

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje  jednoliterowe) będą dostępne 31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY -> dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne
31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą wydawane w sekretariacie szkoły 8 kwietnia 2021 r. od godziny 09.00

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć  deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021.

Deklaracja – formuła 2012

Deklaracja – formuła 2017