Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 2020 oraz przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły 11 sierpnia 2020 roku od godziny 12.00.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
  • część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników tj. do 14 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).
Pobierz Załącznik 7
Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.