KIERUNKOWSKAZ KARIERY

W imieniu autora Pana Przemysława Stadnika, chciałabym zachęcić Was do odwiedzenia platformy internetowej o nazwie „Kierunkowskaz Kariery”, na której zamieszcza przeprowadzone przeze siebie rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów.

W trakcie rozmów poruszane są tematy dotyczące rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwościach pracy po jego ukończeniu.

Uzupełnieniem przeprowadzanych rozmów jest szczegółowe omówienie danego kierunku. Każdy kierunek studiów jest omówiony pod względem:

– przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów;

– popularności danego kierunku studiów;

– rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów;

– zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów;

– sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty).

Dane czerpane są z rzetelnych źródeł, takich jak:

– Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych;

– Baza Barometr Zawodów;

– Portalu studia.gov.pl;

– i innych źródeł o sprawdzonej reputacji.

Link do strony internetowej: https://kierunkowskazkariery.pl/

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są bezpłatne.

Ponadto:

Redakcja serwisu www.otouczelnie.pl przygotowała bezpłatny wykaz wszystkich KIERUNKÓW STUDIÓW 2021 dla uczniów Państwa szkoły.

Wykaz zawiera wszystkie uczelnie wyższe w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia 2021/22. LINK do wykazu: https://www.otouczelnie.pl/studia/kierunki_studiow