Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 25.03.2020 r.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie, w związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 konsultacje odbywać się będą zdalnie poprzez kontakt na służbowe e-maile nauczycieli podane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kształcenie na odległość”.