KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 08 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie.

Po rozpoznaniu sytuacji kadrowej podczas strajku, informuję, że od dnia 09 kwietnia 2019 r. będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Rodzicom, Opiekunom  i Uczniom  dziękuję za wyrozumiałość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.

Z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka
Dyrektor Szkoły