Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 26.03.2020 r.

Drodzy Uczniowie,
Dyrektor szkoły informuje, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 02,03,06,07,08. 04.2020r. on-line zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Materiały będą do pobrania na stronie CKE oraz OKE Jaworzno przed wyznaczonym terminem danego egzaminu. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu należy niezwłocznie przesłać rozwiązania na służbowe e-maile uczących danego przedmiotu nauczycieli w formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania, na wydruku, na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu proszeni są o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora szkoły.
Harmonogram próbnych egzaminów zamieszczony poniżej.

z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka

Załącznik: Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego.