KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów, Opiekunowie, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie.
Pragnę Państwa poinformować, że Pracownicy Zespołu Szkół w Porębie w referendum zdecydowali o przystąpieniu do akcji strajkowej.
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – nie będzie zajęć planowanych na ten dzień. W związku z powyższym w poniedziałek Uczniowie niepełnoletni pozostaną pod Państwa opieką. 
Uczniowie którzy przyjdą w tym dniu do szkoły będą mieli zajęcia opiekuńcze z dyrektorem szkoły. 
Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek. Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej.
Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze.
Proszę Rodziców, Opiekunów  i Uczniów o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.
Z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka
Dyrektor Szkoły