KOMUNIKAT Z DNIA 23.03.2020 r.

Wszelkie sprawy, które należy załatwić w sekretariacie szkoły należy zgłaszać na e-maila szkoły zsporeba@gmail.com.
W sytuacji, w której niezbędne jest osobiste stawienie się sekretariat szkoły jest otwarty we wtorek i czwartek w godzinach od 09.00 do 13.00.