Konkurs IPN na Plakat Rocznicowy

Organizator

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być:

1) uczniowie szkół ponadpodstawowych,

2) studenci i absolwenci szkół wyższych do 3 lat od daty wskazanej w dyplomie ukończenia studiów.

Opis

“ Konkurs kierujemy do młodych projektantów graficznych – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i absolwentów szkół wyższych. Jego zadaniem jest stworzenie plakatu lub serii plakatów, których tematem będzie ważna rocznica wydarzenia związanego z historią Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku. W 2021 roku wspominamy Pokój Ryski, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, walkę powstańców śląskich, pierwszy zrzut „Cichociemnych” do okupowanej Polski, zawiązanie Armii Andersa w ZSRS, żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich broniących Tobruku oraz początek stanu wojennego w Polsce.

Tematem rocznicowych plakatów mogą być następujące wydarzenia:

• 100. rocznica podpisania Traktatu Ryskiego (18 marca 1921 r.)

• 80. rocznica bitwy o Tobruk (10 kwietnia – 27 listopada 1941 r.)

• 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r.)

• 80. rocznica pierwszego zrzutu „Cichociemnych” do okupowanej Polski (15/16 lutego 1941r.)

• 80. rocznica utworzenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS pod dowództwem gen. Władysława Andersa (14 sierpnia 1941 r.)

• 100. rocznica III Powstania Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski (2/3 maja – 5 lipca 1921 r.)

Na konkurs można przesyłać pojedyncze plakaty lub serie złożone z 4-6 plakatów.

Termin

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać listownie do 19 marca 2021 r. (data stempla pocztowego).

Pracę konkursową należy przesłać mailem do 26 marca 2021 r.

Nagrody

• Nagroda za najlepszy plakat w kategorii szkół ponadpodstawowych – 1.500 zł

• Nagroda za najlepszy plakat w kategorii studentów i absolwentów – 2.000 zł

• Nagroda specjalna za serię od czterech do sześciu plakatów w kategorii szkół ponadpodstawowych – 1.000 zł

• Nagroda specjalna za serię od czterech do sześciu plakatów w kategorii studentów i absolwentów – 1.000 zł

• Trzy wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych, każde w wysokości 500 zł

• Trzy wyróżnienia w kategorii studentów i absolwentów, każde w wysokości 500 zł

Strona konkursu

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/plakat-historyczny-roku