Makieta lotniska

W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół w Porębie została zakupiona makieta Lotniska w Pyrzowicach w skali 1:2000. Nowa pomoc dydaktyczna uatrakcyjni zajęcia na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych. Uczniowie poznają infrastrukturę lotniska, zapoznają się z jego podstawowymi elementami. Poszczególne elementy infrastruktury są podświetlane co ułatwi przyswojenie wiedzy o lotnisku. W nowym roku szkolnym nasza szkoła zostanie wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne, co ułatwi uczniom proces kształcenia.