„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” – REKRUTACJA!!!

Komisja Rekrutacyjna projektu ERASMUS+
z dniem 8 czerwca 2017 r.
rozpoczyna rekrutację do projektu
„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”
 realizowanego w ramach 
akcji KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  • Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku TECHNIK LOGISTYK
  • Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 3 -16 grudnia 2017 r.
  • Projekt został w całości sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej 

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do koordynatora projektu mgr. inż. Elżbiety Pustułki.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji, dostępne u koordynatora projektu
(sala 15).

Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.