Odbiór certyfikatów

Odbiór certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia na Operatora bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony) będzie możliwy w sekretariacie szkoły w dniach 11.01.2021 r. oraz 13.01.2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.