ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2022 r. będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 27 maja 2022 r. od godziny 12.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!