Pierwszy dzień realizacji projektu POWER.

Pierwszy dzień realizacji projektu PO WER za nami. Dziś Kamil i Milena zaprezentowali kulturę naszego kraju. Rówieśnicy przedstawili nam swoją. Sandra i Ola przedstawiły problem zanieczyszczenia wód w Polsce. Było dużo gier i zabaw integrujących. Zwiedziliśmy też przetwórnie bioodpadów i fabrykę oleju słonecznikowego. Pokazano nam proces utylizacji odpadów powstałych w trakcie produkcji oleju.