„Pomóż i Ty”

Cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji charytatywnej ,,Pomóż i Ty” na rzecz rehabilitacji niepełnosprawnego chłopca. Samorząd Uczniowski rozpropagował akcję wśród uczniów i uzyskaną kwotę ze sprzedaży cegiełek(pomoce naukowe) przekazał do siedziby Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych w Gdyni. Dziękujemy wszystkim za otwartość i wrażliwość na problemy drugiego człowieka.
Opiekunowie: mgr B. Kita i mgr K. Rok.