Poprawkowy egzamin maturalny – wyniki.

9 września 2022 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 12 września 2022 r. od godziny 10.00.