Porębski Festiwal Nauki

20 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Porębski Festiwal Nauki. Pani dyrektor Beata Mędrecka – Bańka uroczyście powitała wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli: Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Pan Bogusław Piotrowski, Dyrektor Katowickiego Oddziału LS Airport Services Pan Marcin Libiszewski, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej w Zawierciu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie.

Wśród przygotowanych atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów były m.in.: rozwiązywanie testów psychologicznych uwzględniających predyspozycje zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem – analiza testów – preorientacja zawodowa, prezentacja kierunków kształcenia, kodowanie, programowanie, robotyka, sztuczna inteligencja, pokaz i programowanie sterowników PLC, drukowanie na drukarce 3D, programowanie aplikacji mobilnych, podróż w przestworza – lotniskowe służby operacyjne – bezzałogowe statki powietrzne, kącik literacki, doświadczenia młodego chemika, zajęcia przygotowujące do pracy w służbach mundurowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i zaproszonym gościom za udział w naszym Festiwalu.