Projekt „Śląskie. Zawodowcy”

Formularze zgłoszeniowe do projektu „Śląskie. Zawodowcy” są dostępne w sekretariacie szkoły. Wszelkich informacji dot. realizacji projektu udzielają: dyrektor szkoły mgr Beata Mędrecka – Bańka oraz koordynator projektu mgr inż. Krzysztof Czyż.

Regulamin uczestnictwa w projekcie