Seminarium w Rydze

W dniach 13 – 16 września odbyło się w Rydze seminarium kontaktowe programu Erasmus+ przybliżające zasady aplikowania o granty edukacyjne w ramach partnerstwa na małą skalę oraz partnerstw strategicznych. Motywem przewodnim spotkania, w którym udział brali przedstawiciele szkół oraz organizacji pozarządowych z kilkunastu europejskich krajów, były działania ukierunkowane na przygotowanie i realizację projektów wspierających uchodźców oraz lokalne społeczności.Uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciel Zespołu Szkół w Porębie mgr Dariusz Markiewicz miał okazję zarówno lepiej poznać sam proces aplikowania, jak również nawiązać liczne kontakty z potencjalnymi partnerami międzynarodowej współpracy. Będąca organizatorem spotkania łotewska Agencja Narodowa profesjonalnie zadbała o ciekawy program integrujący uczestników oraz otwierający wszystkich na nowe wyzwania.W czasie licznych warsztatów uczestnicy seminarium mieli okazję uczyć się współpracy oraz efektywnej komunikacji w międzykulturowym środowisku. Zaprezentowane zostały przykłady zrealizowanych już z sukcesem projektów, o których podyskutować można było z ich beneficjentami.Wspólnie również można było wypracować własne pomysły na działania projektowe i skonsultować wszystkie pojawiające się wątpliwości ze specjalistami łotewskiej Agencji Narodowej.Udział w seminarium programu Erasmus+ możliwy był dzięki informacjom zamieszczonym na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty (tylko cztery osoby z terenu Kuratorium Oświaty  w Katowicach zakwalifikowały się do uczestnictwa w seminarium) oraz przychylności dyrekcji szkoły wobec inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli zainteresowanych europejskim wymiarem edukacji oraz wymianą doświadczeń z placówkami edukacyjnymi spoza granic naszego kraju.