Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły naszej szkoły: Amelia Skop (klasa II D), Konrad Pieróg (klasa II B), Julia Smoleń (klasa II C), Jakub Szulc (klasa IV A).

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.