Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Oliwia Staszek (klasa IV D), Oskar Stolarczyk (klasa II A) oraz Kamil Mazur (klasa IV A).

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.