Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie po raz kolejny przystąpili do inicjatywy MEN. W tym roku przygotowali oni prezentację multimedialną oraz wyszukali zdjęcia dotyczące miejsc pamięci z najbliższej okolicy.

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W 2019 r. w akcję włączyło się prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół. Młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, działania realizowane w ramach akcji mają przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny.