,,Szkoła pamięta”

Dnia 25 października 2019 r. uczniowie liceum i technikum wraz z opiekunem brali udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Odwiedzili oni groby osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, zmarłych nauczycieli ze szkoły, miejsca pamięci narodowej oraz posprzątali groby opuszczone  i zapomniane. Na każdym z grobów zapalili znicze. Celem tej inicjatywy jest uwrażliwienie młodych ludzi  na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach narodowych jak i związanych z historią regionu.
Opiekun: mgr B. Kita