Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 14 września 2018 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godzinach 9.45 – 10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja skrutacyjna przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącym została Wiktoria Gizińska z kl. III a, która otrzymała największą ilość głosów. Pozostali członkowie Samorządu to: Paulina Pałuchowska – zastępca przewodniczącego, Katarzyna Makieła – sekretarz i Judyta Kura – skarbnik. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Beata Kita.