Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 6 września 2019 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Głosowanie odbyło się w godzinach 9.45 – 10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja skrutacyjna przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącym został uczeń kl. II c -Szymon Rzepka, który otrzymał najwięcej głosów. Pozostali członkowie Samorządu Szkolnego to: Natalia Gocyła -zastępca przewodniczącego, Aleksandra Gębka – sekretarz i Dawid Widawski – skarbnik. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekun: mgr Beata Kita.