Wybory do Samorządu Szkolnego

10 września 2021 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godz. 9.45-10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja przeliczyła glosy i okazało się, że przewodniczącym został Kamil Janikowski, zastępcą Michał Koper, skarbnikiem Szymon Ciemcioch a sekretarzem Marta Frączek. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekunowie: mgr Beata Kita i mgr Patryk Majka.