Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 2 września 2022 r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godz. 9.45 -10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja przeliczyła głosy i okazało się, że przewodniczącym została Oliwia Koła, zastępcą przewodniczącego Karol Kłys, skarbnikiem Karolina Holc a sekretarzem Zuzanna Morel. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekunowie: mgr B. Kita i mgr K. Rok.