Wycieczka uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika

12 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach. Celem wycieczki było zainspirowanie młodzieży do poznawania wielokulturowości Śląska oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej dorobku intelektualnego i artystycznego tego regionu. W drodze powrotnej nasi wychowankowie wraz z opiekunami udali się do kina, aby obejrzeć film pt. ,,Mistrz”. Film opowiada o losach polskiego pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego, który podczas pobytu w Auschwitz pomaga więźniom i walczy w imię bezbronnych. Przyjrzenie się osobowości tego wyjątkowego człowieka to wielka lekcja pokory i innego spojrzenia na życie młodych ludzi w czasie II wojny światowej. Warto przybliżyć uczniom cząstkę historii naszej ojczyzny, bo skłania ona do refleksji.
Opiekunowie: mgr B. Kita, mgr K. Nowak, mgr A. Fabjańska i mgr A. Stolarczyk.