Wywiadówki śródsemestralne

Wywiadówki śródsemestralne odbędą się 8 listopada o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy!!!!!!