Zakończenie roku klas maturalnych

Dnia 28 kwietnia 2017 roku w czasie uroczystej akademii pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Na zakończenie roku szkolnego zostali zaproszeni przedstawiciele Organu Prowadzącego, Rady Rodziców oraz rodzice uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i listów gratulacyjnych dla ich rodziców. Doceniono również absolwentów, którzy brali czynny udział w wolontariacie, godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych, poczcie sztandarowym, olimpiadach oraz aktywnie działali w samorządzie uczniowskim.

Podczas akademii Pani Dyrektor rozdała uczniom odbywającym praktyki zawodowe w Hiszpanii Certyfikaty: Certyfikat potwierdzający znajomość języka Hiszpańskiego na poziomie A1+, Certyfikat potwierdzający odbyte praktyki zawodowe – „Tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android”. Wyjazd realizowany był w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Po części oficjalnej cała społeczność szkolna i zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę II C i III A. Na koniec wszyscy absolwenci zostali obdarowani drobnymi upominkami przez swoich kolegów i koleżanki z klas młodszych.

Kochani, życzymy Wam zdania matury i udanego startu na wyższe uczelnie!