Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Wszystko ma swój początek i swój koniec… 22 czerwca 2018 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika uroczyście zakończyli rok szkolny 2017/2018. W akademii szkolnej uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Bogusław Piotrowski, Radny Powiatu Zawierciańskiego Tomasz Ślusarczyk, Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, Porucznik Sebastian Walenciak z Zakładu Penitencjarnego w Ciągowicach, mjr Jacek Łukasik WKU Będzin, Przewodniczący Rady Rodziców, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, a przede wszystkim uczniowie.

Po przemówieniach Pani dyrektor mgr Beaty Mędreckiej – Bańki, zaproszonych gości, nastąpiło wręczenie przez majora Jacka Łukasika przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie  oraz Porucznika Sebastiana Walenciaka z Zakładu Penitencjarnego w Ciągowicach certyfikatów dla uczniów, którzy zakończyli  udział w zajęciach przygotowujących do pracy  w służbach mundurowych. Podczas rekrutacji do pracy w Policji, Wojsku, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej uczniowie posiadający takie certyfikaty będą mieli dodatkowe punkty.

Pani dyrektor odczytała list Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego.

W imieniu Pana Starosty Powiatu Zawierciańskiego Krzysztofa Wrony oraz Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Cezarego Barczyka dyrektor szkoły złożyła podziękowania za pracę i włożony trud w wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia, życzyła bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Następnie  zostały wręczone   świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody, dyplomy i statuetki dla szkolnych sportowców.

W imieniu Dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Nawigatora klasy mistrzowskiej, konsultanta ds. technologii satelitarnych prof. Andrzeja Fellnera dyplomy dla „Dobrze zapowiadających się lotników” wręczył wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego Radosław Fellner.

Kolejna grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, uczestnicząca w projekcie „Inwestuję w siebie-inwestuję w przyszłość” zakończyła mobilności w Sevilli w Hiszpanii uzyskując certyfikaty potwierdzające odbycie staży zagranicznych Mobility Tool, certyfikaty wręczyli wicestarosta Bogusław Piotrowski wraz z koordynatorem projektu mgr Anną Grochowską.

Obecnie trwa rekrutacja uczniów odbywających naukę w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych do projektu, uczniowie kolejny raz wylecą do Hiszpanii we wrześniu. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych.

Na zakończenie uroczystości całej społeczności szkolnej Pani dyrektor złożyła życzenia udanego, zasłużonego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych podróży i szczęśliwego powrotu we wrześniu.