Zakończenie roku szkolnego

Odbiór świadectw odbędzie się w piątek 26 czerwca według harmonogramu przekazanego przez wychowawców.
Ze względu na wdrożenie procedur bezpieczeństwa uczeń odbierający świadectwo powinien mieć założoną maseczkę ochronną / przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. Należy zachować bezpieczny odstęp, tj. 1,5 m i unikać zgromadzeń. W dniu zakończenia możliwe będzie dokonanie zwrotu książek z biblioteki szkolnej.