Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 6 września 2019 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Głosowanie odbyło się w godzinach 9.45 – 10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja skrutacyjna przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącym został uczeń kl. II c -Szymon Rzepka, który otrzymał najwięcej głosów. Pozostali członkowie Samorządu Szkolnego to: Natalia Gocyła -zastępca przewodniczącego, Aleksandra Gębka – sekretarz i Dawid Widawski – skarbnik. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekun: mgr Beata Kita.

» Read more

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek) od godziny 10.00.

Wyniki egzaminu dla wszystkich zdających będą dostępne 30 sierpnia 2019 roku na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminów zawodowych oraz w sekretariacie szkoły od godziny 10.00

Spotkanie organizacyjne dyrektora szkoły z absolwentami Szkoły Podstawowej, uczniami klas pierwszych Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie oraz ich rodzicami, opiekunami prawnymi odbędzie się 28.08.2019 r (środa) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie organizacyjne dyrektora szkoły z absolwentami Gimnazjum, uczniami klas pierwszych Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie oraz ich rodzicami, opiekunami prawnymi odbędzie się 27.08.2019r (wtorek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy.


Uprzejmie informujemy, że dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa dojrzałości.

Makieta lotniska

W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół w Porębie została zakupiona makieta Lotniska w Pyrzowicach w skali 1:2000. Nowa pomoc dydaktyczna uatrakcyjni zajęcia na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych. Uczniowie poznają infrastrukturę lotniska, zapoznają się z jego podstawowymi elementami. Poszczególne elementy infrastruktury są podświetlane co ułatwi przyswojenie wiedzy o lotnisku. W nowym roku szkolnym nasza szkoła zostanie wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne, co ułatwi uczniom proces kształcenia.

» Read more

Akademia Liderów

W maju 2019 r. odbyła się rekrutacja do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Akademia Liderów to zaangażowana społecznie i uzdolniona młodzież.  Po przeprowadzonej rekrutacji uczennica klasy 3a Małgorzata Brzęczka zakwalifikowała się do udziału w projekcie, którego celem jest podejmowanie odpowiednich działań na rzecz lokalnych społeczności. Uczestnicy otrzymają nieodpłatne zaawansowane szkolenie kompetencji liderskich, a także pod opieką profesjonalnych tutorów zrealizują swoje autorskie projekty na rzecz społeczności lokalnej, szkoły lub miejscowości, z której pochodzą. Zadaniem naszej uczennicy będzie realizacja projektu „Wystawa Historii Miasta Poręba”. Uczestnictwo w projekcie daje szansę odkrywania siebie i drugiego człowieka. Dzięki Akademii Liderów poznaje się  wspaniałych ludzi, zmienia się sposób postrzegania świata, poznaje się swoje słabe i mocne strony.

1 2 3 4 5 41