Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 01.04.2020 r.

Drodzy Uczniowie,
Dyrektor szkoły przypomina, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 02,03,06,07,08. 04.2020r. on-line zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu należy niezwłocznie przesłać rozwiązania na służbowe e-maile uczących danego przedmiotu nauczycieli w formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania, na wydruku, na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Arkusze będą dostępne na stronach:

  1. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/
  2. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie http://www.oke.jaworzno.pl/www2/

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu proszeni są o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora szkoły.
Harmonogram próbnych egzaminów zamieszczony poniżej.

z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka

Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego.

Komunikat zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 26.03.2020 r.

Drodzy Uczniowie,
Dyrektor szkoły informuje, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 02,03,06,07,08. 04.2020r. on-line zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Materiały będą do pobrania na stronie CKE oraz OKE Jaworzno przed wyznaczonym terminem danego egzaminu. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu należy niezwłocznie przesłać rozwiązania na służbowe e-maile uczących danego przedmiotu nauczycieli w formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania, na wydruku, na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu proszeni są o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora szkoły.
Harmonogram próbnych egzaminów zamieszczony poniżej.

z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka

Załącznik: Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego.

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 25.03.2020 r.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie, w związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 konsultacje odbywać się będą zdalnie poprzez kontakt na służbowe e-maile nauczycieli podane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kształcenie na odległość”.

Komunikat z dnia 21.03.2020 r.

Od dnia 23.03.2020 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kształcenie na odległość” każdego dnia zgodnie z planem lekcji każdej klasy będą zamieszczane materiały dydaktyczne dla uczniów. Prosimy wszystkim uczniów o codzienne i systematyczne sprawdzanie niniejszej zakładki.

KOMINIKAT DYREKTORA SZKOŁY dot. kształcenia na odległość

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. które dotyczy prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
W zakładce „Kształcenie na odległość” są zamieszczane materiały do nauki na odległość.
Informacje i komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, bardzo proszę o zapoznawanie się z nimi.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy z dyrektorem szkoły i nauczycielami.
z poważaniem
Beata Mędrecka – Bańka

ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 R. PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio w sekretariacie szkoły. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail: zsporeba@gmail.com

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta szkoły jest dostępna pod tym linkiem: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2019/2019_zal_3.pdf

1 2 3 4 5 47