Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r. będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 25 maja 2018 r. od godziny 12.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

Aplikacja na darmowy wyjazd edukacyjny dla licealistów

Fundacja Project Access Poland to organizacja non-profit  założona w 2016 roku przez grupę studentów Uniwersytetu Oksfordzkiego. Fundacja działa w partnerstwie z Ambasadą Brytyjską w Polsce oraz z British Council, i polega na zrzeszaniu tak zwanych mentorów – studentów czołowych uczelni w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, którzy zgodzili się pomagać za darmo licealistom z Polski przy procesie aplikacyjnym. W ostatnim cyklu osiągnięte zostały pierwsze sukcesy: aż 29 aplikantów rozpocznie studia na Oksfordzie lub Cambridge.
Zespół Fundacji motywuje przekonanie, że Polacy powinni mieć równy dostęp do elitarnych światowych uczelni, aby móc w przyszłości zostać liderami nauki i rozwoju, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jako że sami w większości jesteśmy absolwentami polskich liceów, wiemy, że Polacy nie są na ogół pod żadnym względem mniej zdolni od ich kolegów kończących podobne szkoły w Wielkiej Brytanii czy Stanach. Przeciwnie, często są przygotowani dużo lepiej i mogą pochwalić się wieloma sukcesami, czego dowód stanowią przykładowo ich wybitne wyniki w olimpiadach przedmiotowych. To właśnie one świadczą nie tylko o ogromnej wiedzy i predyspozycjach, ale również o chęci do ciężkiej pracy i gotowości do poświęceń. Liczymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do obalenia mitu o nieosiągalności czołowych uniwersytetów i ostatecznie do dostrzeżenia, że na właśnie takich uczniów czekają.

Dzięki finansowemu wsparciu BCG in Poland zapewniamy: trzydniowe zakwaterowanie i wyżywienie w Pałacu w Jabłonnie w dniach 27-29 czerwca; dojazd z Warszawy do Jabłonny, a dla osób w gorszej sytuacji materialnej także dojazd do Warszawy; szkolenia przeprowadzane przez mentorów Project Access, tutorów (nauczycieli akademickich) z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Uniwersytetu w Cambridge oraz konsultantów z BCG in Poland.

Po szczegóły na temat naszej organizacji zapraszamy na http://projectaccess.co/team-poland

Więcej informacji o obozie znajdą Państwo na wydarzeniu na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/2035809789965081/.

Grupa informatyków wróciła z praktyk w Sevilli

Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół w Porębie aktywnie uczestniczą w projektach europejskich z zakresu szkolnictwa zawodowego. Udział w projekcie PO WER przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły i kompetencji uczniów.

W dniach 15 – 28 kwietnia 2018 r. informatycy z klasy II Technikum Zespołu Szkół w Porębie w ramach projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość”, wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Sevilli. Program dwutygodniowego pobytu obejmował zajęcia edukacyjne z zakresu aplikacji mobilnych w Szkole Salezjańskiej San Pedro. Dodatkowo uczniowie zdobywali umiejętności językowe i kulturowe na profesjonalnym kursie języka hiszpańskiego.

Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do firmy informatycznej El Cubo, gdzie wysłuchali wykładu dotyczącego aplikacji na Androida oraz mieli możliwość zwiedzania i poznania pracowników.

W ramach zajęć kulturowych dla młodzieży została zorganizowana wycieczka do najstarszego  i nieprzerwanie zamieszkanego miasta w Hiszpanii – Kadyksu. To typowe andaluzyjskie

miasto przepełnione jest bogactwem atrakcyjnych widoków oraz dobrze zachowanymi zabytkami. Położone jest tuż nad brzegiem oceanu. To stąd Krzysztof Kolumb rozpoczął wyprawę do Ameryki. Centrum miasta urzeka starymi budynkami i przepięknymi placami.

Po odbyciu praktyk oraz ukończeniu kursu języka hiszpańskiego uczniowie przystąpili do serii egzaminów, z których wyniki były na wysokim poziomie. Potwierdzeniem nabytych umiejętności zawodowych jest certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ przygotowany dla każdego ucznia przez Krajowe Centrum Europass. Dodatkowo uczniowie zostali ocenieni w systemie ECVET, czyli w Europejskim Systemie Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć Zawodowych.

Był to niezwykle interesujący wyjazd, łączący w sobie elementy kulturowe, edukacyjne i językowe, realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Młodzież miała zagwarantowany przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne oraz opiekę pedagogiczną od dnia wyjazdu, aż do powrotu. Każdy uczeń otrzymał również kieszonkowe.

» Read more

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Dnia 11 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której po raz pierwszy miały miejsce wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi ludzie z trzech szkół w Porębie, którzy dostali w swoich szkołach mandat zaufania, złożyli przyrzeczenie. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i jego dwóch zastępców. Wszystkie te funkcje objęli uczniowie z naszej szkoły. Przewodniczącym została Małgorzata Brzęczka z klasy II a Technikum, Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego została Weronika Surma z klasy I a Technikum, Drugim Zastępcą Przewodniczącego został Daniel Rygalik z klasy I c Liceum.

Serdecznie gratulujemy!!!!

» Read more

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”

Dnia 15.05.2018 r. w Zespole Szkół w Porębie odbyło się spotkanie rodziców oraz uczniów z przedstawicielami organu prowadzącego wicestarostą Bogusławem Piotrowskim, Inspektorem w Wydziale Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu panią  Anetą Krzemińską, Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą, dyrektorem szkoły Beatą Mędrecką-Bańką mające na celu przedstawienie informacji dotyczących realizacji projektu: 
 „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Projekt realizowany będzie przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Koszt całkowity projektu: 217 388,00 zł

Kwota dofinansowania: 216 940,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

CEL:

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 40 absolwentów jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli w okresie 1.09.2018r.-31.08.2021r.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW :  

1.      DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC DLA 40 UCZNIÓW

 2.      KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW

 3.      SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (SAFETY I SECURITY)

 4.      KURS NA OPERATORA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 5.      KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA – PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ – KIERUNEK: TRANSPORT, SPECJALNOŚĆ: NAWIGACJA POWIETRZNA I MECHANIKA LOTNICZA

 6.      STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ W PORĘBIE:

 1.      STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 2.      KURSY KWALIFIKACYJNE/SZKOLENIA DOSKONALĄCE NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DOPOSAŻENIE PRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PORĘBIE: PRACOWNIA BRANŻY LOTNICZEJ

Najbliższa rekrutacja uczestników do udziału
 w projekcie zostanie przeprowadzona we
wrześniu 2018 r.

» Read more

„Zostańcie w Zawierciu”

Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Zawierciańskie Forum Pracodawców są organizatorami konkursu „Zostańcie w Zawierciu”, w którym główną nagrodą jest odbycie płatnych praktyk wakacyjnych w firmie lub instytucji znajdującej się na terenie powiatu zawierciańskiego.
 
Chcemy poprawić wizerunek powiatu w oczach młodych, zdolnych ludzi i pokazać, że warto szukać pracy na terenie powiatu zawierciańskiego. Akcja uświadomi również lokalnym przedsiębiorcom, jak ważne jest inwestowanie w młodą, wykształconą kadrę.  
 
W Strefie Uczestnika na stronie http://www.zostancie.zawiercianin.pl/ znajdują się wszystkie niezbędne informacje o przedsięwzięciu.  

Szczegółowych informacji na temat konkursu „Zostańcie w Zawierciu” udziela Bartosz Lachor tel. 32 67 02014 lub w siedzibie CIL przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Moje stypendium

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!

Fundacja Dobra Sieć od 9 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Szczególnie w okresie wakacyjnym pojawia się wiele bardzo atrakcyjnych ofert stypendialnych dla studentów, uczniów oraz młodych naukowców.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

  • Bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów
  • Artykuły o stypendiach i grantach
  • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów
  • Wskazówki, jak starać się o stypendia
  • Listę organizatorów programów stypendialnych
  • Badania rynku stypendialnego
  • Porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl!

Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

Festiwal Młodej Piosenki

Ogólnopolski konkurs piosenki poetyckiej i autorskiej pn. „FESTIWAL MŁODEJ PIOSENKI”, adresowany jest do UZDOLNIONYCH MUZYCZNIE I POETYCKO UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH.

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU TO 2.000 ZŁ.

CELAMI KONKURSU SĄ:

– promocja młodych twórców związanych z piosenką poetycką i autorską,

– wspomaganie artystycznej, muzycznej i literackiej aktywności młodzieży w setną rocznicę odzyskania Niepodległości,

– wspieranie aktywności młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciu i kierowanie jej na odbiór kultury wysokiej,

– ułatwianie młodym twórcom wzajemnej współpracy i promocja współpracy,
jako skutecznej formy osiągania celów,

– oraz promocja Samorządowej Instytucji Kultury „Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i Ossowa jako ośrodka kulturalnego, nawiązującego do zwycięstwa Polaków w 1920 roku, dwa lata po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

NA ZGŁOSZENIA ZE STRONY UCZNIÓW CZEKAMY DO 18 MAJA BR.

Regulamin konkursu

 

 

Zakończenie roku klas maturalnych

Dnia 27 kwietnia 2018 roku w czasie uroczystej akademii pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Na zakończenie roku szkolnego zostali zaproszeni przedstawiciele Organu Prowadzącego, Rady Rodziców oraz rodzice tegorocznych absolwentów. Po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i listów gratulacyjnych dla ich rodziców. Doceniono również uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych, poczcie sztandarowym, olimpiadach oraz aktywnie działali w samorządzie szkolnym.
Podczas akademii koordynator kończącego się projektu „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” mgr inż. Elżbieta Pustułka wspólnie z dwoma uczestnikami projektu przedstawili szczegółowe cele oraz korzyści z uczestnictwa w projekcie. Pani Dyrektor wraz z koordynatorem projektu rozdały uczniom odbywającym praktyki zawodowe w Hiszpanii Certyfikaty Europass. Wyjazd realizowany był w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Po części oficjalnej cała społeczność szkolna i zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę II C i III A. Na koniec wszyscy absolwenci zostali obdarowani drobnymi upominkami przez swoich kolegów i koleżanki z klas młodszych.
Kochani, życzymy Wam zdania matury!!!!!!!

» Read more

1 2 3 4 5 29