Konkurs Eko-Planeta

W dniu 1 marca 2016r odbył się w naszej szkole konkurs „Eko-Planeta” .Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ideą Konkursu jest :

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

» Read more

Logistycy z Poręby rywalizują w turnieju promując swój zawód

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycja ogólnopolska

Cel główny Turnieju

• przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Etap międzyszkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do tego etapu Turnieju w dniu 3 marca 2016 r. o godzinie 9.00.

Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Logistycy z Poręby już sięgają po indeksy

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina, Makowski Kamil zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym V edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Celem Olimpiady jest m.in.:
1. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy
2. popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,
3. rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy,
4. popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Stawką w rywalizacji jest są trzy indeksy uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Kolejny etap odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego 02.03.2016 r. – Trzymajmy kciuki.

XVI Finał Spartakiady

12 lutego 2016r. na hali przy I LO im. S.Żeromskiego w Zawierciu odbył się XVI Finał Spartakiady w Zespołowych Grach Sportowych.
Nasza szkoła zakwalifikowała się do finałów: w piłce nożnej halowej chłopców, w piłce koszykowej dziewcząt i w piłce siatkowej chłopców.

» Read more

1 43 44 45