Logistycy z Poręby już sięgają po indeksy

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina, Makowski Kamil zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym V edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Celem Olimpiady jest m.in.:
1. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy
2. popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,
3. rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy,
4. popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Stawką w rywalizacji jest są trzy indeksy uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Kolejny etap odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego 02.03.2016 r. – Trzymajmy kciuki.

1 78 79 80