Dzień Erasmusa w Zespole Szkół w Porębie 

W dniu 12 października w szkole odbył się Dzień Erasmusa. Uczniowie z klasy 3A, którzy są bogatsi o doświadczenia międzynarodowe związane z mobilnością przygotowali prezentację multimedialną gdzie opisali swój pobyt na praktykach w Hiszpani. Podczas projekcji młodzież z  młodszych klas miała okazję zapoznać się z założeniami i realizacją programów mobilnościowych w naszej szkole. Została wykonana sesja zdjęciowa uczniów, którzy brali już udział w praktykach zagranicznych. 

Program Erasmus to przede wszystkim szansa dla młodych ludzi na uczestniczenie w wymianie edukacyjnej, rozwinięcie umiejętności językowych i poszerzenie wiedzy o dostępnych kierunkach i sposobach kształcenia. To włączenie się w krąg wartości europejskich, integracja społeczna i zwiększanie zrozumienia międzykulturowego.