Konkurs BITWA NA BITY

To już 5 edycja szkolnego konkursu „BITWA NA BITY”.  Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas technikum w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego.

Zakres materiału:

– Mikroprocesory
– Płyta główna
– Systemy liczbowe
– Pamięci masowe
– Systemy plików 

Konkurs odbędzie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.45 w sali 22.

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

3. Śląski Festiwal Nauki

Dnia 14 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w 3. Śląskim Festiwalu Nauki, który miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dla uczestników przygotowane były różne atrakcje i aktywności Festiwalu: sześć obszarów wiedzy (nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk humanistyczno-społecznych, medycyny i zdrowia oraz sztuki). Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa kosmiczna i strefa laserowych pokazów naukowych. Ponadto do dyspozycji zwiedzających było ponad sto pięćdziesiąt stanowisk pokazowych, dziesiątki wykładów, warsztatów i spotkań z interesującymi ludźmi ze świata nauki.

W programie tego wydarzenia znalazła się także  strefa OFF Science wraz z Przeglądem Garażowych Wynalazków, gdzie prezentowano nowatorskie rozwiązania techniczne.

Poprzez uczestnictwo w Festiwalu młodzież zdobyła nowe doświadczenia i poszerzyła swoją wiedzę z różnych dyscyplin naukowych.

Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Pustułka i mgr Beata Kita

» Read more

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

      29 listopada w naszej szkole w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyła się prelekcja pod hasłem „Praktyki bez granic”. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania
i przybliżenia wiadomości na temat wpływu staży zagranicznych na pracę zawodową i doskonalenie umiejętności miękkich.

     Zrealizowane projekty zagraniczne pozwoliły młodzieży naszej szkoły lepiej zrozumieć zasady rynku pracy, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtując aktywny stosunek do życia. Kompetencje miękkie należą obecnie do najważniejszych kompetencji zawodowych, są coraz bardziej doceniane przez pracodawców, a wręcz niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej oraz sprawnego funkcjonowania w miejscu pracy. Warto zainwestować we własny rozwój, angażując się w działalność szkolną i pozaszkolną oraz korzystać z praktyk zagranicznych, które poprzez doskonalenie umiejętności podniosą  samoocenę i wiarę we własne możliwości.

    Podczas spotkania zostały także zaprezentowane wspomnienia uczniów z odbytych praktyk. Ze szczegółami opowiedzieli swoim kolegom i koleżankom o nowych zdobytych doświadczeniach potrzebnych w dalszej edukacji
i niezbędnych podczas poszukiwania pracy. Przedstawili także prezentację ukazującą ciekawe miejsca, które warto zobaczyć podczas pobytu w Hiszpanii.

    Wydarzenie „Odkryj swój talent” odbyło się w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu podniesienie atrakcyjności i poprawę wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.

 

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

» Read more

Zaproszenie na wykład

W dniu 30.11.2018 r. o godz. 9.00 w sali 13 odbędzie się prelekcja przeprowadzona przez przedstawiciela firmy Akamai Technology na temat „Sieci komputerowe i bezpieczeństwo” oraz „Serwery”. Firma Akamai zarządza jedną
z największych światowych platform typu cloud (chmura obliczeniowa). Z jej usług korzysta 80 proc. przedsiębiorstw
z listy największych firm na świecie, m.in. BMW, Siemens, SAP, Microsoft, IBM, Apple. Platforma Akamai odpowiada za 30 proc. ruchu w Internecie każdego dnia, przyspieszając i zabezpieczając dostarczanie danych i aplikacji dla każdego internauty, jak również dla 80 proc. ze 100 najlepszych marek na świecie. 

 

Wycieczka

       Dnia 26.09.2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które składały się z trzech modułów: 

  1. Fizjologia człowieka – to roboty muszą wiedzieć. Do poprawnej współpracy człowieka z robotem niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Biolog – naukowiec pokazał i wyjaśnił zasady działania układów mięśniowego i nerwowego, w oparciu o które funkcjonuje robotyczny egzoszkielet.
  1. Luna EMG – robot neurorehabilitacyjny. Dzięki połączeniu wiedzy technicznej z medyczną i biologiczną, zespół inżynierów z Politechniki Śląskiej stworzył robota rehabilitacyjnego – Luna EMG. O możliwościach Luny oraz długiej drodze jaką musieli pokonać opowiedzieli jej twórcy.
  1. Geny w pudełku. Od podstawowych informacji o DNA po nowatorskie urządzenia wykorzystywane w biologii molekularnej i diagnostyce laboratoryjnej – czyli jak wiedza z genetyki może być wykorzystywana w życiu, pracy 
    i diagnozowaniu chorób ludzi, zwierząt i roślin. Wykład poprowadzili genetycy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

        Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do kina na film „Dywizjon 303”, aby przybliżyć sobie historię drugiej wojny światowej i bitwę o Anglię, w której brali udział polscy piloci, dla których patriotyzm był priorytetem.  

         Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń po obejrzeniu filmu.

Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Pustułka, mgr Beata Kita

Młodzieżowa Rada Miasta

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Poręba w składzie: Małgorzata Brzęczka, Iga Mucha, Wiktoria Malecińska, Daniel Drabek i Bartosz Nawrot wraz z opiekunem radną miasta Poręba Agnieszką Andrzejewską w dniu 25.05.2018 r. uczestniczyli w Kongresie Młodzieżowych Rad Miasta, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego zorganizowanym pod hasłem „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży w życiu społecznym” w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uczestników przywitał Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Kubis oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Przedstawiciele Młodzieżowych Rad z uwagą wysłuchali wykładu prof. Jerzego Buzka i uczestniczyli w zainicjowanej dyskusji.

» Read more

Konkurs !!!

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Elżbieta Pustułka ogłasza konkurs „Świat gier komputerowych – wady i zalety”. Prace należy wykonać w programie POWTOON – animacja lub prezentacja, można również przygotować prace w formie plastycznej – technika dowolna.  Osoby zainteresowane proszone są o przynoszenie prac do sali nr 15 do dnia 18.05.2018 r . Celem konkursu jest uświadomienie młodemu człowiekowi pozytywnych i negatywnych skutków gier komputerowych.

Opiekun: mgr inż. Elżbieta Pustułka

II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Województwo Śląskie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapraszają uczniów wszystkich rodzajów szkół (w szczególności ostatnich klas) na II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego w dniach 13 – 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 oraz w urzędach pracy województwa śląskiego, OHP, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celem Forum jest:

  • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia,
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • promocja szkolnictwa zawodowego,
  • prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców,
  • prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Konsultacje z doradcami zawodowymi będą miały miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu, ul. Parkowa 2,  14 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00. Skierowane są one dla zainteresowanych uczniów, rodziców, nauczycieli – wstęp wolny (nie wymaga zgłoszenia). Osoby będą miały możliwość m.in. przeprowadzenia rozmowy z doradcą zawodowym, omówienia ścieżki kariery zawodowej, wykonania testu predyspozycji zawodowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu

14 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie, którego ideą przewodnią był Dzień Bezpiecznego Internetu, przebiegający pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w Sieci wśród młodzieży. W spotkaniu brali udział funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu nadkom. Andrzej  Świeboda i st. sierż. Marta Wnuk, którzy na co dzień zajmują się problematyką prewencji kryminalnej. Funkcjonariuszka podczas prelekcji omówiła tematykę związana z przestępczością nieletnich, cyberprzemocy oraz innych zagrożeń związanych z Internetem. Ponadto dowiedzieliśmy się, że „szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią„.

Podczas obchodów DBI 2018 podkreślono także, „że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony”.

 

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

» Read more

1 2 3 4