ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 R. PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio w sekretariacie szkoły. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail: zsporeba@gmail.com

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta szkoły jest dostępna pod tym linkiem: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2019/2019_zal_3.pdf

Mistrzostwo Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców

6 marca 2020 r.  na Hali I Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu odbył się Finał XX Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespołowych Grach Sportowych. Nasza szkoła spotkała się w Finale Piłki Siatkowej Chłopców z drużyną z Zespołu Szkół w Łazach. Po zaciętym 3-setowym pojedynku Zespół Szkół w Porębie sięgnął po Tytuł Mistrza Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców.

Gratulacje dla drużyny i trenera. Życzymy powodzenia w zawodach rejonowych.
Skład drużyny: Fąfera Patryk, Cebo Mateusz, Jarzyński Kacper, Będkowski Konrad, Kuczera Patryk, Janikowski Kamil, Gała Dominik, Musialski Igor, Szulc Jakub.
Trener: mgr Mariusz Kołton

 

» Read more

Trzecie miejsce w Powiecie w Piłce Siatkowej Dziewcząt

3 marca 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu odbyły sie Półfinały w piłce siatkowej dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiły się szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej, Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach oraz Zespół Szkół w Porębie. Po zaciętych meczach nasze zawodniczki ostatecznie zajęły III miejsce w Powiecie.
Gratulacje dla trenerów i zawodniczek za super mecze w grupie i w półfinale.
Skład drużyny: Liliana Smok, Nabdralik Hanna, Wiktorowicz Natalia, Toborowicz Daria, Gizińska Wiktoria, Kura Judyta, Biała Kinga, Biała Natalia, Kaziród Klaudia, Kułach Natalia.
Trenerzy: mgr Mariusz Kołton, mgr Patryk Majka.

Kurs dronowy

W Zespole Szkół w Porębie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 24 uczniów naszej szkoły bierze udział w szkoleniu – Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony)

Projekt realizowany jest przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zajęcia składają się z dwóch części praktycznej i teoretycznej . W skład części teoretycznej wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawa lotniczego
 2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 3. Zasady wykonywania lotów
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
  Część praktyczna:
 5. Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 6. Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 7. Zmiany wysokości lotu
 8. Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 9. Wykonywanie startu
 10. Wykonywanie lądowania
 11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Część praktyczna obejmuje  4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego na osobę.

Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie egzaminu obejmującego program oraz zakres merytoryczny szkolenia.

Zainteresowanie w/w szkoleniem wśród młodzieży naszej szkoły jest bardzo duże.

AWANS DO FINAŁU POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

2 marca 2020 r. w Łazach odbył się Półfinał w Piłce Siatkowej Chłopców. Do półfinału zakwalifikowali się zwycięzcy grup – Zespół Szkół w Porębie, Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach i II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu. Po zaciętej walce do Finału Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespołowych Grach Sportowych zakwalifikowały się szkoły z Łaz i z Poręby.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.
Skład drużyny: Fąfera Patryk, Jarzyński Kacper, Będkowski Dawid, Cebo Mateusz, Kuczera Patryk, Janikowski Kamil, Szulc Jakub, Gała Dominik, Musialski Igor.
Trener: mgr Mariusz Kołton

 
 
 
1 2 3 4 45