LABORATORIUM WYMIANY 2017 – Save the date!

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich spotkań uczniów do udziału w kolejnym już LABORATORIUM WYMIANY – kongresie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej, który odbędzie się od 6 do 7 listopada 2017 roku w Berlinie. Rejestracja uczestników rozpocznie się 11 września 2017 roku. 

To dwudniowe spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności organizowania międzynarodowych projektów. W tym roku PNWM w szczególny sposób chce zwrócić uwagę na projekty o tematyce matematyczno-przyrodniczej i z uczestnikami zastanowić się, co przedmioty ścisłe mają wspólnego z wymianą polsko-niemiecką.

Więcej szczegółów na temat Laboratorium Wymiany znajdą Państwo na specjalnej stronie internetowej kongresu.

 UWAGA: Rejestracja uczestników rozpocznie się 11 września 2017 roku od godz. 15:00 poprzez formularz online dostępny na ww. stronie. Prosimy zapamiętać tę datę, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaprosimy również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Do udziału w III edycji programu zapraszamy maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” rozdysponujemy dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2017/18.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.stypendiadladziewczyn.pl

 

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”. Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:
a) młodzieży NEET tj.:

  • w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin), 
  • nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), 
  • nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 
  • nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Projekt skierowany jest w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

b) posiadających minimum wykształcenie średnie techniczne i/lub takich, które co najmniej rozpoczęły naukę na kierunkach informatycznych, technicznych, telekomunikacyjnych, automatyce/robotyce lub pokrewnych (w trybie niestacjonarnym lub ją przerwały).
 
W ramach projektu możliwy będzie udział w ścieżce zatrudnienia – 9 osób w tym 5 kobiet.
 
Wsparcie oferowane w ścieżce zatrudnienia w ramach projektu obejmuje:

a) identyfikację potrzeb Uczestnika

b) indywidualne poradnictwo zawodowe, 

c) warsztaty aktywizacyjne, 

d) szkolenia specjalistyczne, 

e) staże,

f) pośrednictwo pracy. 
 
Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie”, na stronie http://www.spnt.sosnowiec oraz w Biurze Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie: 01.06.2017 – 30.06.2017 r.

 

Kiermasz podręczników

Biblioteka szkolna ogłasza kiermasz podręczników używanych od dnia 21.06.2017 r. do 23.06.2017 r. i od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. Każdy podręcznik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz opatrzony proponowaną ceną za książkę. Zainteresowanych prosimy o przynoszenie książek do biblioteki w godzinach pracy bibliotekarza. Podręczniki te będzie można zakupić po bardzo atrakcyjnej cenie.
Zapraszamy sprzedających i kupujących!!!

Wycieczka do Aeroklubu Gliwickiego

W czwartek, 8 czerwca 2017r. grupa uczniów klasy Ia Technikum wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do Aeroklubu Gliwickiego.

Uczniowie mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawej historii dotyczącej hangaru, zobaczyli znajdujące się w nim samoloty i szybowce oraz zostali zapoznani z ich budową.

Kolejnym punktem programu był wykład o dronach przeprowadzony przez dr Adama Mańkę z Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej. Po wykładzie młodzież miała okazję polatać dronem na lotnisku aeroklubowym.

Wszyscy wrócili do Poręby zadowoleni z niecodziennej lekcji.

» Read more

Dzień Dziecka w Straży Granicznej

1 czerwca odbyły się dni otwarte Straży Granicznej w Katowice Airport w Pyrzowicach. Wzięła w nich udział grupa uczniów z klasy Ia Technikum. 

Na tarasie widokowym odbywały się wystawy oraz prezentacje, co umożliwiło jednoczesne podglądanie starów i lądowań statków powietrznych.

Strażnicy pokazali sprzęt pirotechniczny, który służy im do likwidacji ładunków wybuchowych. Oprócz tego był test sprawnościowy, strzelanie do celu, pies do wykrywania ładunków wybuchowych.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji Komendanta PSG w Katowicach-Pyrzowicach ppłk SG Czesława Koniecznego. Omówił  jaką ważną rolę spełniają Strażnicy Graniczni.
Był to udany dzień i młodzież dowiedziała się nowych, bardzo istotnych rzeczy o Straży Granicznej.

» Read more

Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej

https://katowice.tvp.pl/32558981/final-i-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-lotniczej

6 czerwca w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej uczestniczyło 84 uczniów z 27 szkół z całej Polski, z takich miast jak m.in.: Bytom, Częstochowa, Dęblin, Gliwice, Katowice, Kluczbork, Kraków, Krosno, Lisie Jamy, Mielec, Opole, Ornontowice, Powodowo, Poznań, Rzeszów, Radom, Stalowa Wola, Warszawa, Wojkowice, Wrocław. Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół w Porębie kształcący w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych. Uczniowie rywalizowali na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, z którego to widoki dostarczały niesamowitych wrażeń.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy lotniczej i kultywowanie tradycji lotniczych. Adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych interesujących się modelarstwem lotniczym oraz lotnictwem, młodzieży, która wiąże swoje plany życiowe z branżą lotniczą.

Najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie w składzie Piotr Bednarz i Jakub Śliwiński. W nagrodę otrzymali puchar, nagrody książkowe oraz bezzałogowe statki powietrzne. Drugie miejsce zajęli Aleksander Kotarba i Jakub Zdzieblik z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, a trzecie Kinga Pietras i Jakub Myszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki ze Stalowej Woli. Zarówno osoby z drugiego, jaki i trzeciego miejsca otrzymali statuetkę oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczestniczy otrzymali upominki ufundowane przez Śląski Klaster Lotniczy, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Urząd Marszałkowski.

Konkurs przeprowadzono we współpracy z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Sportowym Klubem Modelarskim Bobrowniki, firmą śmigłowcową AIRCOM, Fundacją „Smyki na start”. Sponsorem Konkursu był Śląski Klaster Lotniczy oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

Patronat honorowy objęli: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Katowice, Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Polski Klub Lotniczy, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Patronami medialnymi byli: SAMOLOTY.PL, TVP3 Katowice, dlapilota.pl, „Przegląd Lotniczy”, PRTL.pl.

GALERIA ZDJĘĆ

„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” – REKRUTACJA!!!

Komisja Rekrutacyjna projektu ERASMUS+
z dniem 8 czerwca 2017 r.
rozpoczyna rekrutację do projektu
„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”
 realizowanego w ramach 
akcji KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  • Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku TECHNIK LOGISTYK
  • Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 3 -16 grudnia 2017 r.
  • Projekt został w całości sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej 

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do koordynatora projektu mgr. inż. Elżbiety Pustułki.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji, dostępne u koordynatora projektu
(sala 15).

Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

 

 

Ćwiczenia poligonowe

W ramach współpracy naszej szkoły z Miejskim Zespołem Szkół w Porębie, udaliśmy się 2 czerwca 2017r.  na ćwiczenia poligonowe. Młodzież pod dowództwem policjantów działających w  Jurajskim Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Broni Palnej miała możliwość udoskonalenia sztuki walki, poprzez odbycie kursu samoobrony, strzelania z łuku, wiatrówki oraz broni palnej.

Okazało się, iż młodzież ma „celne oko i pewną rękę”, więc Obrona Cywilna może być z nich dumna, a my  możemy czuć się bezpieczni.

Zajęcia odbywały się w terenie leśnym, dojazd miał charakter wycieczki rowerowej.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za współpracę, duże zaangażowanie oraz odpowiedzialność w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na poligonie.

Organizator wyjazdu mgr Katarzyna Zemła

» Read more

1 2 3 4 15