XIV Powiatowe Targi Edukacyjne

XIV Powiatowe Targi Edukacyjne odbyły się z Zespole Szkół im. J.Bema w Zawierciu w dniach 15-16 marca 2016r.

Jak co roku, również i w tym, impreza cieszyła się sporą popularnością wśród gimnazjalistów, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich placówek ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego.

Nasza szkoła z tej okazji przygotowała stoisko informacyjne, natomiast uczniowie Liceum i Technikum zapoznawali odwiedzających z naszą ofertą edukacyjną, opowiadali o projektach europejskich, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych oraz zapraszali młodszych
kolegów do odwiedzenia i wybrania Zespołu Szkół w Porębie.

» Read more

Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy

15 marca 2016r. grupa uczniów Technikum wzięła udział w inauguracyjnym wykładzie w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.
Prelekcję prowadził dr inż. Adam Tomaś z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na temat „Superkomputery dawniej i dziś – rozwój infrastruktury obliczeniowej na przestrzeni półwiecza„.
Wszyscy uczniowie, jak na studentów przystało, otrzymali indeksy. Będą do nich zbierać pieczątki potwierdzające udział w wykładach, a na ostatnim wykładzie w czerwcu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Dzień z psychokryminalistyką

16 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładach i warsztatach związanych z psychokryminalistyką. Celem spotkania było uzyskanie informacji o kierunku psychokryminalistyka, poznanie cech osobowości psychopaty. Wykład poprowadził światowej sławy w tej dziedzinie profesor Daniel Boduszek, który wprowadził nas w tematykę „Psychopatii wśród seryjnych morderców”. Po przerwie Karolina Sikora i Natalia Różyc opowiedziały o „Mitach i stereotypach na temat negocjacji policyjnych psychologii oraz o pracy detektywa”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w tych zajęciach.

» Read more

Junior.NET

W sobotę 12 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły Olga Pawlikowska, Konrad Rabiega, Dawid Machura, Dominik Rok, Przemysław Kita uczestniczyli w warsztatach koła naukowego Junior.NET organizowanym przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej oraz Zespół Wszechnicy Informatyki. Projekt Junior.NET oferuje cykl darmowych cotygodniowych zajęć z programowania w języku C#, a w późniejszym czasie z tworzenia aplikacji okienkowych oraz gier z wykorzystaniem silnika Unity3D lub programu Construct 2.

» Read more

Ciekawy projekt

W dniach 21-24 kwietnia 2016r. 16 uczniów naszej szkoły wyjedzie do miasta Horpacs (północne Węgry) w ramach projektu How to preserve citizen in small cities in the EU using volunteering and civil society”. Tematyka projektu dotyczy problematyki migracji młodych osób, depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa.
Projekt, który jest realizowany przez Urząd Miejski w Porębie, uzyskał dofinansowanie z programu „Europa dla Obywateli” i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Węgier oraz Serbii.
Weźmie w nim udział trzydziestoosobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z naszego miasta(w tym 16 uczniów naszej szkoły). Jedynym kosztem do poniesienia przez uczestników projektu we własnym zakresie jest zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd międzynarodowy.

Podczas projektu odbędą się warsztaty tematyczne, prezentacje regionów i miast uczestniczących w projekcie, wieczory kulturalne, panele dyskusyjne o tematyce migracji młodych osób, depopulacji i starzenia się społeczeństwa.

Konkurs Eko-Planeta

W dniu 1 marca 2016r odbył się w naszej szkole konkurs „Eko-Planeta” .Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ideą Konkursu jest :

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

» Read more

Logistycy z Poręby rywalizują w turnieju promując swój zawód

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycja ogólnopolska

Cel główny Turnieju

• przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Etap międzyszkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do tego etapu Turnieju w dniu 3 marca 2016 r. o godzinie 9.00.

Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Logistycy z Poręby już sięgają po indeksy

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina, Makowski Kamil zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym V edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Celem Olimpiady jest m.in.:
1. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy
2. popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,
3. rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy,
4. popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Stawką w rywalizacji jest są trzy indeksy uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Kolejny etap odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego 02.03.2016 r. – Trzymajmy kciuki.

1 53 54 55