Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość

Znając oczekiwania dzisiejszego rynku pracy co do poziomu wykształcenia absolwentów szkół zawodowych oraz wymagania jakie stawiają nam nasi uczniowie Zespół Szkół w Porębie podejmuje działania aby absolwenci naszej szkoły posiadali praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy co wymaga aby uczestniczyli w praktykach zawodowych krajowych i zagranicznych. W ten sposób chcemy przygotować ich do pracy od pierwszych dni opuszczenia murów szkoły i podniesienia ich wartości jako pracowników w oczach ich przyszłych pracodawców.

Zespół Szkół w Porębie realizuje projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna.

Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” jest odpowiedzią na szereg potrzeb uczestników, wśród których najważniejsze to: potrzeba praktycznego doskonalenia zawodowego w dziedzinie logistyki i informatyki, potrzeba poznania i konfrontacji metod i form organizacji pracy w przedsiębiorstwach hiszpańskich, potrzeba rozszerzenia kompetencji językowych.

W projekcie weźmie udział 32 uczniów z Technikum im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Porębie, która kształci się w zawodach technik logistyk oraz technik informatyk. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności dostosowania programu merytorycznego projektu bezpośrednio do potrzeb uczestników projektu zostali oni podzieleni na dwie grupy projektowe, z których każda będzie się składać z przedstawicieli jednego zawodu. Uczniowie wyjadą do Hiszpanii na dwutygodniowe staże.

Dla technika informatyka wybraliśmy zakres praktyk obejmujących „aplikacje mobilne” co wynika z faktu, że na zapotrzebowanie na specjalistów od technologii mobilnych jest bardzo duże i cały czas rośnie. Na technologie mobilne stawia coraz więcej branż, a to oznacza również potrzebę edukacji z zakresu aplikacji mobilnych.

Technik logistyk będzie kształcony w kierunku portów i terminali – obecny rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na techników eksploatacji portów i terminali. Wzrost produkcji w gospodarce powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ekspansję przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Kiermasz podręczników używanych

kiermasz

Informujemy, że w bibliotece szkolnej w dniach 05.09.2016r.-30.09.2016r. odbędzie się kiermasz podręczników używanych.
Zapraszamy uczniów, którzy chcą sprzedać lub zakupić używane książki.
Każdy podręcznik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz opatrzony proponowaną ceną za książkę.
Zainteresowanych prosimy o przynoszenie książek do biblioteki w godzinach pracy bibliotekarza

Kangur Matematyczny

17 marca 2016r. o godzinie 9:00 miłośnicy matematyki brali udział w konkursie
„Kangur Matematyczny”.
Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał układankę logiczną (Pentomino)

» Read more

XIV Powiatowe Targi Edukacyjne

XIV Powiatowe Targi Edukacyjne odbyły się z Zespole Szkół im. J.Bema w Zawierciu w dniach 15-16 marca 2016r.

Jak co roku, również i w tym, impreza cieszyła się sporą popularnością wśród gimnazjalistów, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich placówek ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego.

Nasza szkoła z tej okazji przygotowała stoisko informacyjne, natomiast uczniowie Liceum i Technikum zapoznawali odwiedzających z naszą ofertą edukacyjną, opowiadali o projektach europejskich, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych oraz zapraszali młodszych
kolegów do odwiedzenia i wybrania Zespołu Szkół w Porębie.

» Read more

Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy

15 marca 2016r. grupa uczniów Technikum wzięła udział w inauguracyjnym wykładzie w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.
Prelekcję prowadził dr inż. Adam Tomaś z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na temat „Superkomputery dawniej i dziś – rozwój infrastruktury obliczeniowej na przestrzeni półwiecza„.
Wszyscy uczniowie, jak na studentów przystało, otrzymali indeksy. Będą do nich zbierać pieczątki potwierdzające udział w wykładach, a na ostatnim wykładzie w czerwcu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Dzień z psychokryminalistyką

16 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładach i warsztatach związanych z psychokryminalistyką. Celem spotkania było uzyskanie informacji o kierunku psychokryminalistyka, poznanie cech osobowości psychopaty. Wykład poprowadził światowej sławy w tej dziedzinie profesor Daniel Boduszek, który wprowadził nas w tematykę „Psychopatii wśród seryjnych morderców”. Po przerwie Karolina Sikora i Natalia Różyc opowiedziały o „Mitach i stereotypach na temat negocjacji policyjnych psychologii oraz o pracy detektywa”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w tych zajęciach.

» Read more

Junior.NET

W sobotę 12 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły Olga Pawlikowska, Konrad Rabiega, Dawid Machura, Dominik Rok, Przemysław Kita uczestniczyli w warsztatach koła naukowego Junior.NET organizowanym przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej oraz Zespół Wszechnicy Informatyki. Projekt Junior.NET oferuje cykl darmowych cotygodniowych zajęć z programowania w języku C#, a w późniejszym czasie z tworzenia aplikacji okienkowych oraz gier z wykorzystaniem silnika Unity3D lub programu Construct 2.

» Read more

Ciekawy projekt

W dniach 21-24 kwietnia 2016r. 16 uczniów naszej szkoły wyjedzie do miasta Horpacs (północne Węgry) w ramach projektu How to preserve citizen in small cities in the EU using volunteering and civil society”. Tematyka projektu dotyczy problematyki migracji młodych osób, depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa.
Projekt, który jest realizowany przez Urząd Miejski w Porębie, uzyskał dofinansowanie z programu „Europa dla Obywateli” i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Węgier oraz Serbii.
Weźmie w nim udział trzydziestoosobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z naszego miasta(w tym 16 uczniów naszej szkoły). Jedynym kosztem do poniesienia przez uczestników projektu we własnym zakresie jest zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd międzynarodowy.

Podczas projektu odbędą się warsztaty tematyczne, prezentacje regionów i miast uczestniczących w projekcie, wieczory kulturalne, panele dyskusyjne o tematyce migracji młodych osób, depopulacji i starzenia się społeczeństwa.

1 55 56 57 58