Młodzieżowa Rada Miasta

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Poręba w składzie: Małgorzata Brzęczka, Iga Mucha, Wiktoria Malecińska, Daniel Drabek i Bartosz Nawrot wraz z opiekunem radną miasta Poręba Agnieszką Andrzejewską w dniu 25.05.2018 r. uczestniczyli w Kongresie Młodzieżowych Rad Miasta, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego zorganizowanym pod hasłem „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży w życiu społecznym” w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uczestników przywitał Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Kubis oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Przedstawiciele Młodzieżowych Rad z uwagą wysłuchali wykładu prof. Jerzego Buzka i uczestniczyli w zainicjowanej dyskusji.