Ciekawy projekt

W dniach 21-24 kwietnia 2016r. 16 uczniów naszej szkoły wyjedzie do miasta Horpacs (północne Węgry) w ramach projektu How to preserve citizen in small cities in the EU using volunteering and civil society”. Tematyka projektu dotyczy problematyki migracji młodych osób, depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa.
Projekt, który jest realizowany przez Urząd Miejski w Porębie, uzyskał dofinansowanie z programu „Europa dla Obywateli” i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Węgier oraz Serbii.
Weźmie w nim udział trzydziestoosobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z naszego miasta(w tym 16 uczniów naszej szkoły). Jedynym kosztem do poniesienia przez uczestników projektu we własnym zakresie jest zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd międzynarodowy.

Podczas projektu odbędą się warsztaty tematyczne, prezentacje regionów i miast uczestniczących w projekcie, wieczory kulturalne, panele dyskusyjne o tematyce migracji młodych osób, depopulacji i starzenia się społeczeństwa.

Konkurs Eko-Planeta

W dniu 1 marca 2016r odbył się w naszej szkole konkurs „Eko-Planeta” .Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ideą Konkursu jest :

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

» Read more

Logistycy z Poręby rywalizują w turnieju promując swój zawód

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycja ogólnopolska

Cel główny Turnieju

• przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Etap międzyszkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do tego etapu Turnieju w dniu 3 marca 2016 r. o godzinie 9.00.

Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Logistycy z Poręby już sięgają po indeksy

Uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk: Bzdęga Łukasz, Cupiał Karol, Grędziak Rafał, Helicka Katarzyna, Mainka Michał, Mlyczyński Wiktor, Ostaszewski Mateusz, Plitz Agnieszka, Śpiołek Hubert, Widera Patryk, Skwara Klaudia, Kańtoch Paulina, Makowski Kamil zakwalifikowali się do udziału w etapie okręgowym V edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Celem Olimpiady jest m.in.:
1. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy
2. popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,
3. rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy,
4. popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Stawką w rywalizacji jest są trzy indeksy uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Kolejny etap odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego 02.03.2016 r. – Trzymajmy kciuki.

XVI Finał Spartakiady

12 lutego 2016r. na hali przy I LO im. S.Żeromskiego w Zawierciu odbył się XVI Finał Spartakiady w Zespołowych Grach Sportowych.
Nasza szkoła zakwalifikowała się do finałów: w piłce nożnej halowej chłopców, w piłce koszykowej dziewcząt i w piłce siatkowej chłopców.

» Read more

1 38 39 40