„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”

Dnia 15.05.2018 r. w Zespole Szkół w Porębie odbyło się spotkanie rodziców oraz uczniów z przedstawicielami organu prowadzącego wicestarostą Bogusławem Piotrowskim, Inspektorem w Wydziale Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu panią  Anetą Krzemińską, Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą, dyrektorem szkoły Beatą Mędrecką-Bańką mające na celu przedstawienie informacji dotyczących realizacji projektu: 
 „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Projekt realizowany będzie przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Koszt całkowity projektu: 217 388,00 zł

Kwota dofinansowania: 216 940,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

CEL:

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 40 absolwentów jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli w okresie 1.09.2018r.-31.08.2021r.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW :  

1.      DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC DLA 40 UCZNIÓW

 2.      KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW

 3.      SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (SAFETY I SECURITY)

 4.      KURS NA OPERATORA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 5.      KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA – PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ – KIERUNEK: TRANSPORT, SPECJALNOŚĆ: NAWIGACJA POWIETRZNA I MECHANIKA LOTNICZA

 6.      STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ W PORĘBIE:

 1.      STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 2.      KURSY KWALIFIKACYJNE/SZKOLENIA DOSKONALĄCE NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DOPOSAŻENIE PRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PORĘBIE: PRACOWNIA BRANŻY LOTNICZEJ

Najbliższa rekrutacja uczestników do udziału
 w projekcie zostanie przeprowadzona we
wrześniu 2018 r.

» Read more

„Zostańcie w Zawierciu”

Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Zawierciańskie Forum Pracodawców są organizatorami konkursu „Zostańcie w Zawierciu”, w którym główną nagrodą jest odbycie płatnych praktyk wakacyjnych w firmie lub instytucji znajdującej się na terenie powiatu zawierciańskiego.
 
Chcemy poprawić wizerunek powiatu w oczach młodych, zdolnych ludzi i pokazać, że warto szukać pracy na terenie powiatu zawierciańskiego. Akcja uświadomi również lokalnym przedsiębiorcom, jak ważne jest inwestowanie w młodą, wykształconą kadrę.  
 
W Strefie Uczestnika na stronie http://www.zostancie.zawiercianin.pl/ znajdują się wszystkie niezbędne informacje o przedsięwzięciu.  

Szczegółowych informacji na temat konkursu „Zostańcie w Zawierciu” udziela Bartosz Lachor tel. 32 67 02014 lub w siedzibie CIL przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Moje stypendium

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!

Fundacja Dobra Sieć od 9 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Szczególnie w okresie wakacyjnym pojawia się wiele bardzo atrakcyjnych ofert stypendialnych dla studentów, uczniów oraz młodych naukowców.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

  • Bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów
  • Artykuły o stypendiach i grantach
  • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów
  • Wskazówki, jak starać się o stypendia
  • Listę organizatorów programów stypendialnych
  • Badania rynku stypendialnego
  • Porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl!

Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

Festiwal Młodej Piosenki

Ogólnopolski konkurs piosenki poetyckiej i autorskiej pn. „FESTIWAL MŁODEJ PIOSENKI”, adresowany jest do UZDOLNIONYCH MUZYCZNIE I POETYCKO UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH.

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU TO 2.000 ZŁ.

CELAMI KONKURSU SĄ:

– promocja młodych twórców związanych z piosenką poetycką i autorską,

– wspomaganie artystycznej, muzycznej i literackiej aktywności młodzieży w setną rocznicę odzyskania Niepodległości,

– wspieranie aktywności młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciu i kierowanie jej na odbiór kultury wysokiej,

– ułatwianie młodym twórcom wzajemnej współpracy i promocja współpracy,
jako skutecznej formy osiągania celów,

– oraz promocja Samorządowej Instytucji Kultury „Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i Ossowa jako ośrodka kulturalnego, nawiązującego do zwycięstwa Polaków w 1920 roku, dwa lata po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

NA ZGŁOSZENIA ZE STRONY UCZNIÓW CZEKAMY DO 18 MAJA BR.

Regulamin konkursu

 

 

Zakończenie roku klas maturalnych

Dnia 27 kwietnia 2018 roku w czasie uroczystej akademii pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Na zakończenie roku szkolnego zostali zaproszeni przedstawiciele Organu Prowadzącego, Rady Rodziców oraz rodzice tegorocznych absolwentów. Po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i listów gratulacyjnych dla ich rodziców. Doceniono również uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych, poczcie sztandarowym, olimpiadach oraz aktywnie działali w samorządzie szkolnym.
Podczas akademii koordynator kończącego się projektu „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” mgr inż. Elżbieta Pustułka wspólnie z dwoma uczestnikami projektu przedstawili szczegółowe cele oraz korzyści z uczestnictwa w projekcie. Pani Dyrektor wraz z koordynatorem projektu rozdały uczniom odbywającym praktyki zawodowe w Hiszpanii Certyfikaty Europass. Wyjazd realizowany był w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Po części oficjalnej cała społeczność szkolna i zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę II C i III A. Na koniec wszyscy absolwenci zostali obdarowani drobnymi upominkami przez swoich kolegów i koleżanki z klas młodszych.
Kochani, życzymy Wam zdania matury!!!!!!!

» Read more

W dniu 26 kwietnia delegacja uczniów z naszej szkoły pod przewodnictwem pani dyrektor mgr Beaty Mędreckiej – Bańki wzięła udział w uroczystości posadzenia drzew niepodległości. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

» Read more

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Poręba panu Ryszardowi Spyrze za życzenia dla naszych tegorocznych maturzystów.

Konkurs na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”

Technikum im. Mikołaja Kopernika zostało zgłoszone do konkursu na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Celem konkursu jest promocja oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, którą można znaleźć pod adresem http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-ustawiczne-i-zawodowe/poznaj_nasze_zawody_technikum/poznaj-nasze-zawody-w-technikum-im-mikolaja-kopernika-w-porebie/

1 16 17 18 19 20 29