Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach projektu bibliotecznego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu nowości czytelniczych w kwocie 15.000 tys. zł. Udało nam się zakupić 680 egzemplarzy (126 tytułów) – głównie beletrystykę oraz lektury. Przy wyborze książek kierowaliśmy się zainteresowaniami naszych uczniów. Młodzież czynnie uczestniczyła w tworzeniu listy ulubionych książek, przygotowała projekty edukacyjne propagujące czytelnictwo, a podczas zajęć bibliotecznych podjęła trud napisania wiersza promującego czytelnictwo.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania i czytania wszystkich pozycji książkowych.

Opiekun biblioteki szkolnej: mgr Beata Kita.

II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Dwie uczennice z naszej szkoły: Wiktoria Gizińska i Judyta Kura z klasy II a Technikum zdobyły maksymalną ilość punktów w I etapie Olimpiady Wiedzy o Rodzinie i zakwalifikowały się do II etapu, który odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Serdecznie gratulujemy!!!

Opiekun: mgr Beata Kita

W dniu 30.11.2017 r. (czwartek) o godz. 13.30 w OSP Poręba odbędą się zajęcia dla uczniów z sekcji mundurowej. Zajęcia zakończone zostaną testem, którego zaliczenie potwierdzone zostanie certyfikatem. 
Obecność obowiązkowa

Wieczór poezji jesiennej

Dnia 21 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej odbył się wieczór poezji jesiennej. Przy jesiennie udekorowanym stole, nastrojowej muzyce, blasku świec, ciasteczkach i herbatce rodzice uczniów mieli okazję zaprezentować wiersze polskich poetów i przenieść się w inny świat.

Opiekun biblioteki: mgr Beata Kita. » Read more

Podsumowanie zmagań o Puchar Starosty w roku 2016/2017

14 listopada 2017 w Starostwie odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty za rok 2016/2017. W klasyfikacji generalnej nasza szkoła zajęła V miejsce. Wręczone zostały również statuetki dla ” Złotej Trójki”, czyli nauczycieli wychowania fizycznego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w minionym roku. Nagroda ta trafiła po raz szósty do nauczyciela Zespołu Szkół w Porębie mgr Mariusza Kołtona. Warto nadmienić, iż nasza szkoła reprezentowała Powiat Zawierciański na Zawodach na szczeblu Wojewódzkim i zajęła:
– miejsce 5 – 8 w Finale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej Chłopców,
– miejsce 9 – 12 w Finale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej Plażowej Chłopców.
Gratulacje dla wszystkich uczniów za reprezentowanie Zespołu Szkół w Porębie w zawodach na szczeblu powiatu i województwa, oraz nagrodzonego mgr Mariusza Kołtona.

» Read more

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

8 listopada 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Karol Marcisz – klasa III Liceum Ogólnokształcące oraz Bartłomiej Olender – klasa IV Technikum.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

» Read more

Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Porębie

W dniu 20.10.2017 r. Oczyszczalnię Ścieków w Porębie odwiedziła grupa uczniów Zespołu Szkół w Porębie. Uczniowie zdobyli podstawową wiedzę dotyczącą technologii oczyszczania ścieków i pozyskiwania czystej wody. Zostali zapoznani z poszczególnymi etapami oczyszczania oraz przeznaczeniem poszczególnych urządzeń. Byli świadkami dowozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym. Na koniec uczniowie mieli możliwość zwiedzić pomieszczenia, w których znajdują się systemy sterujące i kontrolujące pracę obiektów na oczyszczalni ścieków.

Zajęcia poglądowe, które odbyły się na terenie oczyszczalni ścieków poszerzyły wiedzę młodzieży w zakresie biologii, chemii oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

» Read more

Osoby z sekcji mundurowej chętne do wzięcia udziału w wykładzie pt. „Wojskowe systemy awioniczne”, prowadzonym przez oficerów z Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie, proszone są o zgłoszenie się do mgr Mariusza Kołtona. Termin zgłoszenia: do 06.11.2017 r.

Wykład odbędzie się 10.11.2017 r. w Bytomiu.

1 16 17 18 19 20 22